Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práce s předměty (činnostní učení)

ČINNOSTNÍ UČENÍ (práce s předměty (pomůckami), na základě kterých žák poznává svět)

 

Sledování videa (filmu)

  • učitel sestříhá zajímavý film nebo najde na internetu zajímavé video. Žákům rozdá papíry, na kterých mají neúplný text, který si mají podle videa doplnit. Pokud je to film, nebo je to delší video (více, než 5 minut), je vhodné video rozdělit na více části a po každé části nechat žákům chvíli času na vyplnění, a pak opět pokračovat ve sledování.

Fotografie

  • učitel vybere fotografii (případně si žáci mohou donést z domu fotografii, buď vlastní, nebo staženou z internetu a vytisknutou)
  • sepíšou k ní komentář (nebo řeknou slovně) a odpovídají na otázky typu:
  1. V jaké době je to foceno? Komu byla fotka určena – proč ji někdo udělal?
  2. Co je na fotce? Čeho si všimli? Jak to vypadá a co je na tom zajímavého?
  3. Otázky: KDO? CO? KDY? KDE? PROČ (se o tom učíme, to bylo vytvořeno)? JAK (tomu rozumět)?
  4. Jak fotka souvisí s naším předmětem/tématem? Co se z fotky dovídáme nového?
  • může se také jednat o karikaturu, kde se zajímavé detaily a jejich výklad přímo nabízí, plakáty, obrazy, apod.
  • žák může sám vytvořit např. reklamní plakát, na kterém shrne to, co je probíráno, nebo mohou dvě skupiny žáků vytvářet dva plakáty – jeden zobrazující kladné věci tématu, a druhý zobrazující záporné věci tématu

Komiks

  • učitel vytvoří nebo někde sežene komiks, který se váže na výuku. Do bublin nedoplní text (nebo je tam napsána pouze část textu), ten tam doplní žáci až podle jeho výkladu. Pod komiksem mohou být doplňující otázky, na které žák odpoví podle komiksu