Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brainstormingové metody

BRAINSTORMING – rychlé zhodnocení toho, jak na tom žáci jsou

               Hned na začátku učitel stanoví určitá pravidla. Základním pravidlem při sběru nápadů je (počáteční) nekritičnost – učitel zapisuje na tabuli všechny nápady a nesmí je on sám ani žáci kritizovat. Učitel by měl dbát na to, aby se projevili i méně aktivní žáci.

                Učitel na tabuli napíše téma (nebo určitý pojem), případně nedokončenou větu a dá ji do kroužku (bubliny). Žáci se hlásí a říkají pojmy (případně nápady, otázky), které je k danému tématu zajímají – a učitel je připisuje pomocí dalších bublin na tabuli kolem bubliny s původním tématem. Žáci na ZŠ ale většinou nedokážou psát nápady, jak dané téma probírat (zvláště, pokud jsou po většinu času ve škole vyučováni frontální výukou).

Mají celkem dvě důležité fáze:

  1. Sběr nápadů a pojmů
  2. Jejich hodnocení a využití. Jinak kromě učitele i žáci brzy zjistí, že tato aktivita nemá význam

+ učitel zjistí, co žáky v daném tématu zajímá a jaké mají o něm přibližné znalosti

+ malá náročnost na čas (5-10min)

+ zapojení celé třídy

 

VARIANTA: žáci nevymýšlí nápady, ale otázky k danému tématu

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY - METODA LASO: Po sběru nápadů (nebo otázek) učitel za pomoci žáků zakroužkuje fixem všechny nápady, které spolu tematicky souvisí nebo se překrývají. Žáci pak mohou hlasovat, který nápad je nejvíce zajímá (dobrá rovnice je tato – počet nápadů : 3 = počet hlasů každého žáka)